CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 60% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Please be advised that our Client Portal is scheduled for essential maintenance this weekend from market close on Friday 5th April, 2024, and should be back up and running before markets open on Sunday 7th April, 2024.

Chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ rằng chúng tôi đang chuẩn bị cập nhật Cổng thông tin khách hàng nhằm mục đích cải thiện trải nghiệm của bạn với chúng tôi. Cổng thông tin khách hàng sẽ không khả dụng cho bạn kể từ khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024 và sẽ hoạt động trở lại trước khi thị trường mở cửa vào Chủ nhật ngày 18 tháng 2 năm 2024.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 60% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Search
Close this search box.

Thủ tục khiếu nại ​Hantec Markets

Thủ tục Khiếu nại: nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với bạn năm ngày một tuần theo số +230 489 7888. Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có thể giải quyết hầu hết các mối lo ngại của khách hàng, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Nếu họ không thể làm như vậy, khiếu nại sẽ được chuyển cho một nhóm chuyên gia để điều tra.
Nếu bạn thích, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại:

 

Hantec Markets Limited
Suite 207, 2nd Floor, The Catalyst,
Silicon Avenue, 40 Cybercity
72201 Ebene
Republic of Mauritius

Ngoài ra, hãy liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]

Xin lưu ý rằng tất cả các hoạt động giao dịch đều được giám sát chặt chẽ và trong trường hợp xác định được rằng bạn đang Scalping, chúng tôi có quyền đóng tài khoản của bạn ngay lập tức.
Để giúp chúng tôi điều tra khiếu nại của bạn nhanh chóng và hiệu quả nhất có thể, vui lòng cung cấp cho chúng tôi tên và địa chỉ của bạn, số điện thoại ban ngày mà chúng tôi có thể liên hệ với bạn và nếu liên hệ với chúng tôi bằng văn bản, chi tiết tài khoản của bạn. Vui lòng cung cấp mô tả rõ ràng về khiếu nại của bạn và bạn muốn chúng tôi làm gì để giải quyết khiếu nại đó.

Chúng tôi sẽ xác nhận đã nhận được khiếu nại của bạn trong vòng năm ngày làm việc và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn trong vòng 28 ngày. Tuy nhiên, đôi khi, có thể cần tiến hành điều tra thêm để đảm bảo chúng tôi giải quyết triệt để khiếu nại của bạn. Nếu điều này xảy ra, chúng tôi có thể yêu cầu tối đa tám tuần kể từ ngày nhận được khiếu nại của bạn trước khi chúng tôi trả lời bạn, chúng tôi sẽ cập nhật cho bạn về tiến trình khiếu nại của bạn.

Thủ tục Khiếu nại: nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng nói chuyện với bạn năm ngày một tuần theo số +230 489 7888. Nhân viên Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi có thể giải quyết hầu hết các mối lo ngại của khách hàng, họ sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ. Nếu họ không thể làm như vậy, khiếu nại sẽ được chuyển cho một nhóm chuyên gia để điều tra.
Nếu bạn thích, bạn có thể viết thư cho chúng tôi tại:
Công Ty TNHH Thị Trường Hantec
Phòng 207, Tầng 2, The Catalyst,
Đại lộ Silicon, 40 Cybercity
72201 Ebene

Cộng hòa Mauritius

Alternatively contact us by email to [email protected]

To help us investigate your complaint as quickly and efficiently as possible, please provide us with your name and address, a daytime telephone number on which we can contact you, and if contacting us in writing, your account details. Please provide a clear description of your complaint, and what you would like us to do to resolve it.

We will acknowledge receipt of your complaint within five business days and we will endeavour to resolve your complaint within 28 days. However, from time to time, it may be necessary to carry out further investigation to ensure we fully resolve your complaint. If this occurs we may require the maximum of eight weeks from the date of receipt of your complaint before we respond to you, we will keep you updated on the progress of your complaint.

In the unlikely event that we are unable to resolve your complaint within eight weeks of receipt, or if you are not satisfied with our final response, you can contact the Financial Ombudsman Service at:

Exchange Tower
London
E14 9SR

rotator.png

We are transferring you to our affiliated company Hantec Trader.

Please note: Hantec Trader does not accept customers from the USA or other restricted countries.