CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Hantec FIX API

Hantec FIX sử dụng giao thức FIX để cho phép trao đổi thông tin giữa khách hàng, nhà môi giới và nhà cung cấp thanh khoản. Điều này cho phép truy cập không bị gián đoạn trực tiếp vào giá liên ngân hàng, giảm tốc độ thực thi và bỏ qua các giao diện thông thường để cho phép tùy chỉnh chưa từng có.

Tổng quannhanh

Lợi ích

Line-website.png