CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 71.01% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Chúng Tôi Làm Gì Với Tiền Của Bạn

Khi bạn gửi tiền với Hantec Markets, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để bảo vệ số tiền đó một cách cẩn thận. Tiền của bạn được giữ riêng trong các tài khoản tách biệt với các tên đáng tin cậy như Barclays, NatWest và BMO Harris Bank và không bao giờ được trộn lẫn với tiền của chúng tôi.

Những gì bạn cần biết

  • Tiền của bạn được giữ trong một tài khoản ngân hàng tách biệt, tại một tổ chức được quản lý và chúng tôi không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng cho các hoạt động kinh doanh của tổ chức đó.
  • Chúng tôi được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FSC) tại Mauritius
  • Tiền và tài sản của bạn được bảo vệ khỏi các chủ nợ trong trường hợp không chắc là chúng tôi sẽ thanh lý

Điều gì xảy ra với số tiền tôi gửi với Hantec Markets?

Hantec Markets giữ tiền của bạn trong các tổ chức tín dụng cao như Barclays, NatWest và BMO Harris Bank. Các khoản tiền này được giữ trong các tài khoản dễ nhận dạng là tài khoản khách hàng, vì vậy chúng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc giữ tiền của khách hàng. Chúng tôi cũng đảm bảo tiền của khách hàng không được giữ trong một tổ chức duy nhất để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư.

Điều gì xảy ra với tiền của tôi nếu Hantec Markets đi vào thanh lý?

Trong trường hợp không chắc xảy ra là Hantec Markets bị thanh lý, bạn với tư cách là khách hàng sẽ được trả lại phần tiền chia riêng của mình, trừ đi bất kỳ khoản phí nào do quản trị viên áp dụng.

Những gì bạn cần biết

  • Tiền của bạn được giữ trong một tài khoản ngân hàng tách biệt, tại một tổ chức được quản lý và chúng tôi không sử dụng bất kỳ khoản tiền nào của khách hàng cho các hoạt động kinh doanh của tổ chức đó.
  • Chúng tôi được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tại Vương quốc Anh
  • Tiền và tài sản của bạn được bảo vệ khỏi các chủ nợ trong trường hợp không chắc là chúng tôi sẽ thanh lý

Điều gì xảy ra với số tiền tôi gửi với Hantec Markets?

Hantec Markets giữ tiền của bạn trong các tổ chức tín dụng cao như Barclays, NatWest và BMO Harris Bank. Các khoản tiền này được giữ trong các tài khoản dễ nhận dạng là tài khoản khách hàng, vì vậy chúng không thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc giữ tiền của khách hàng. Chúng tôi cũng đảm bảo tiền của khách hàng không được giữ trong một tổ chức duy nhất để giảm rủi ro trong danh mục đầu tư.

Điều gì xảy ra với tiền của tôi nếu Hantec Markets đi vào thanh lý?

Trong trường hợp không chắc xảy ra là Hantec Markets bị thanh lý, bạn với tư cách là khách hàng sẽ được trả lại phần tiền chia riêng của mình, trừ đi bất kỳ khoản phí nào do quản trị viên áp dụng. Vì Hantec Markets là một công ty được FCA quản lý ở Vương quốc Anh, tiền của bạn cũng được bảo vệ bởi Chương trình bồi thường dịch vụ tài chính (FSCS) lên tới £85.000.

Line-website.png