CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 69.39% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider.

You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

5 công cụ phân tích thị trường hàng đầu

Một nhà giao dịch hoặc nhà đầu tư thành công sẽ sử dụng mọi công cụ mà họ có để thu về lợi nhuận tối đa cho các giao dịch và khoản đầu tư của họ. Chúng ta sẽ xem xét các loại công cụ phân tích thị trường khác nhau dành cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch, đồng thời nêu bật lựa chọn của chúng tôi về năm công cụ cá nhân quan trọng nhất mà bạn có thể sử dụng khi giao dịch.

 

Các loại công cụ phân tích thị trường

 

Chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn ba công cụ phân tích thị trường chính: công cụ phân tích kỹ thuật, công cụ sàng lọc và công cụ phân tích tâm lý. Mỗi công cụ đều có những ưu và nhược điểm riêng, và nên được sử dụng cân bằng.

Công cụ phân tích kỹ thuật chỉ đơn giản là các chỉ số có thể được sử dụng để cung cấp thông tin tốt hơn cho các quyết định giao dịch về các sản phẩm giao dịch tài chính cụ thể, chẳng hạn như Đường trung bình di động (MA), Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và Chỉ số Arms/Chỉ số giao dịch ngắn hạn (TRIN).

Công cụ sàng lọc là công cụ tìm kiếm các sản phẩm giao dịch tài chính (ví dụ: cổ phiếu) phù hợp với một tiêu chí nhất định và giúp bạn không phải tìm kiếm thủ công các cổ phiếu nhất định khi trở thành nhà giao dịch.

Công cụ phân tích tâm lý là những công cụ cố gắng xác định tâm lý của các đại lý trên thị trường, đó chính là “bản năng”. Một ví dụ về công cụ phân tích tâm lý là báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (Commitments of Traders) của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC).

 

5 công cụ phân tích thị trường hàng đầu của chúng tôi

 

Công cụ Loại công cụ
Đường trung bình di động (MA) Phân tích kỹ thuật
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) Phân tích kỹ thuật
Chỉ số Arms/Chỉ số giao dịch ngắn hạn (TRIN) Phân tích kỹ thuật
Công cụ sàng lọc cổ phiếu Công cụ sàng lọc
Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch của CFTC Phân tích tâm lý

 

1. Đường trung bình di động (MA)

 

Đường trung bình di động (MA) là một công cụ phân tích kỹ thuật đơn giản đã được nhiều thế hệ nhà giao dịch sử dụng. Đường trung bình di động là mức giá trung bình số học của một loại cổ phiếu trong một khoảng thời gian nhất định và có thể được sử dụng để xác định xu hướng giá và loại bỏ nhiễu khỏi dữ liệu giá của một cổ phiếu nhất định. Ví dụ, Đường trung bình di động đơn giản có thời gian xem lại 5 ngày sẽ tính giá trị trung bình của giá cổ phiếu trong 5 ngày qua. Thời gian xem lại có thể được thay đổi để cải thiện “độ mịn” của giá trị trung bình theo thời gian, khi thời gian xem lại dài hơn sẽ tạo ra dữ liệu ít biến động hơn. Có thể sử dụng các dạng phức tạp hơn của công cụ Đường trung bình di động như Đường trung bình di động hàm mũ, công cụ này đặt trọng số thấp hơn cho dữ liệu trở về trước của Đường trung bình di động và đặt trọng số cao hơn cho các mức giá gần đây hơn. Cần lưu ý là Đường trung bình di động sử dụng dữ liệu cũ và theo cơ chế cơ bản thì đây không phải là một công cụ dự báo. Tuy nhiên, công cụ này có thể được sử dụng để xác định xu hướng của dữ liệu nhằm đưa ra các quyết định giao dịch sáng suốt hơn.

 

2. Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)

 

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp hơn một chút, được sử dụng để cố gắng định lượng tốc độ và mức độ thay đổi giá gần đây của cổ phiếu, nhằm xác định xem cổ phiếu đó có được “mua quá mức” hay “bán quá mức” hay không. Nói cách khác, RSI phản ánh động lượng của một cổ phiếu nhất định. RSI có giá trị từ 0% đến 100%. Khi RSI vượt quá 70%, cổ phiếu được coi là được mua quá mức và khi RSI thấp hơn 30%, cổ phiếu được coi là bán quá mức. Đây là thông tin có giá trị cho nhà giao dịch, vì nó có thể chỉ báo các cơ hội mua và bán ngắn hạn. Các ngưỡng này chỉ là nguyên tắc chung và nhà giao dịch có thể đặt ra các ngưỡng được điều chỉnh theo ngữ cảnh để đưa ra một bức tranh dự báo tốt hơn về động lượng của cổ phiếu.

 

3. Chỉ số Arms/Chỉ số giao dịch ngắn hạn (TRIN)

 

Chỉ số Arms hay Chỉ số giao dịch ngắn hạn (TRIN) là một công cụ phân tích kỹ thuật phức tạp hơn và cũng được sử dụng để cố gắng phân tích tâm lý thị trường và xác định khi nào một cổ phiếu trong chỉ số đang được mua quá mức hoặc bán quá mức. TRIN lấy tỷ lệ Tăng/Giảm (AD) (số lượng cổ phiếu tăng chia cho số lượng cổ phiếu giảm) và chia cho khối lượng AD (khối lượng cổ phiếu tăng chia cho khối lượng cổ phiếu giảm).

Cổ phiếu tăng là một cổ phiếu có giá trị cao hơn trong khoảng thời gian được xem xét và cổ phiếu giảm thì ngược lại. Khi TRIN bằng 1, đây là trạng thái trung hòa, khi TRIN nhỏ hơn 1, chỉ số được mua quá mức và khi TRIN lớn hơn 1 thì chỉ số được bán quá mức. Mức độ biến động của TRIN so với 1 cho biết mức độ mà chỉ số này được mua quá mức/bán quá mức.

 

4. Công cụ sàng lọc cổ phiếu

 

Như đã đề cập ở trên, công cụ sàng lọc cổ phiếu là một cách đơn giản để tìm cổ phiếu phù hợp với một tiêu chí nhất định. Khi có sẵn khối lượng cổ phiếu lớn, đây là một cách hiệu quả và không mang định kiến để mở rộng danh mục đầu tư của bạn. Công cụ sàng lọc cổ phiếu về cơ bản là cơ sở dữ liệu của các công ty với một tập hợp các biến cho mỗi công ty và giao diện cho phép bạn thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Bạn có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm bằng cách sử dụng một số công cụ phân tích kỹ thuật mà chúng tôi đã đề cập ở trên hoặc bất kỳ số liệu nào khác tùy thuộc vào công cụ sàng lọc cổ phiếu mà bạn đang sử dụng.

 

5. Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch của CFTC

 

Báo cáo Cam kết của nhà giao dịch (Commitments of Traders) là báo cáo hàng tuần do CFTC công bố, cho biết hành vi đầu tư của các nhóm tham gia trên thị trường hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ. Báo cáo này được sử dụng rộng rãi để dự đoán hành vi trong tương lai của thị trường hợp đồng tương lai và có thể được các nhà giao dịch sử dụng để quyết định hành vi đầu tư.

 

Tóm tắt nội dung chính về các công cụ phân tích thị trường hàng đầu

 

Một nhà giao dịch thành công sẽ sử dụng một số công cụ hợp lý vào bất kỳ thời điểm nào để cung cấp thông tin phù hợp cho hành vi giao dịch. Khi sử dụng quá nhiều công cụ, phân tích của bạn sẽ trở nên quá tải và bạn có thể gặp phải tình trạng tê liệt phân tích. Khi sử dụng quá ít công cụ, phân tích của bạn sẽ không đủ kỹ lưỡng. Một điều quan trọng không kém là bạn phải hiểu cách tạo ra các công cụ này để hiểu rõ những cạm bẫy tiềm ẩn có thể phát sinh khi bạn đặt niềm tin vào bất kỳ công cụ nào. Tất cả các công cụ mà chúng tôi giới thiệu hôm nay đều có những ưu và nhược điểm riêng mà chúng tôi chưa đề cập chi tiết, vì vậy hãy dành thời gian tìm hiểu đầy đủ cách thức hoạt động cũng như bối cảnh nên sử dụng những công cụ này. Dần dần, bạn sẽ tìm thấy những công cụ mà bạn hiểu rõ và phù hợp nhất với bản thân mình.

Related Posts
Stock market trading graph and candlestick chart
Hướng dẫn giao dịch
Steve Miley
Chỉ báo giao dịch là gì?

Chỉ báo giao dịch là một công cụ quan trọng để giúp bạn tiếp cận thị trường và đưa ra các quyết định đầu tư

aerial night panoramic cityscape and FOREX graph hologram as the concept of market analysis
Hướng dẫn giao dịch
Steve Miley
Chỉ báo dao động tuyệt vời là gì?

Chỉ báo dao động tuyệt vời (AO) là một chỉ báo động lượng để nhà giao dịch xác định xu hướng và động lượng của

Hướng dẫn giao dịch
Steve Miley
Giao dịch giao ngay là gì?

Có rất nhiều cách để nhà giao dịch có thể kinh doanh để kiếm tiền. Để gặt hái thành công, bạn cần hiểu rõ tất

Subscribe to our blog
For the latest news and trading resources, direct to your inbox
Line-website.png